Το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου και η χρήση ΑΠΕ

Το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου και η χρήση ΑΠΕ

Οι ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις διεθνώς, για την υποστήριξη του συνεχώς βελτιούμενου οικονομικού και βιοτικού επιπέδου, καθώς και οι συνακόλουθες επιπτώσεις της ικανοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης στο ορυκτό απόθεμα του πλανήτη, αλλά και συνολικά στο περιβάλλον, έχουν στρέψει διεθνώς το ενδιαφέρον στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από πλευράς ευρωπαϊκής πολιτικής, […]

Το Λαμπρό Μέλλον της Ενέργειας στην Κύπρο

Το Λαμπρό Μέλλον της Ενέργειας στην Κύπρο

Ένα νησί, στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, είναι αντιληπτό ότι ήδη, λόγω γεωγραφικής θέσης, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως προς το ενεργειακό του προφίλ. Η Κύπρος είναι μία χώρα με σημαντικό πλεονέκτημα σε φυσικούς πόρους, η οποία όμως προς το παρόν παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου και υψηλό κόστος ενεργειακού […]

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα στην Κύπρο

Αν και είναι ένα ιδιαίτερα ηλιολουστο νησί με περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας ανά έτος, η Κύπρος ακόμη καταναλώνει άφθονο πετρέλαιο προκειμένου να καλύψει τη συντριπτική πλειονότητα των ενεργειακών της αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν το 90% της συνολικής ποσότητας του παραγόμενου ηλεκτρισμού σήμερα στο νησί γίνεται από ορυκτά καύσιμα, τα […]