Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα οφέλη τους στην κοινωνία

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα οφέλη τους στην κοινωνία

Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, που είναι γνωστές και ως ήπιες ή νέες πηγές ενέργειας ή αλλιώς ως πράσινη ενέργεια, αποτελούν μορφές ενέργειας που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος. Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας προέρχονται και πηγάζουν από ποικίλες φυσικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, ενέργεια μπορεί να παραχθεί από τον άνεμο, τη γεωθερμία, […]

Τάσεις και πολιτικές για την ενεργειακή αποδοτικότητα της Κύπρου

Τάσεις και πολιτικές για την ενεργειακή αποδοτικότητα της Κύπρου

Η Κύπρος απολάμβανε συνεχή οικονομική ανάπτυξη ως τα μέσα της δεακετίας του 1980 ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 5% ανά έτος τα χρόνια που ακολούθησαν. Κύριες πηγές εσόδων για το νησιωτικό κράτος ήταν ο τουρισμός και οι τραπεζικές υπηρεσίες. Δυστυχώς, η πρόσφατη κρίση κατέστησε αναγκαία την αλλαγή και αναδιάρθρωση […]

5 Οφέλη από τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Εναλλακτικής Ενέργειας

5 Οφέλη από τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Εναλλακτικής Ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, υδροηλεκτρική και βιομάζα προέρχονται από πόρους όπως το φως του ήλιου, τον άνεμο, τη γεωθερμική ενέργεια και τη βροχή, που συνεχώς ανανεώνονται και παρέχουν σημαντικά οφέλη για το κλίμα μας, την υγεία μας και την οικονομία μας. Κάθε πηγή ανανεώσιμης ενέργειας έχει μοναδικά […]

Η κυπριακή πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η κυπριακή πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Κύπρος, όπως και όλες οι σύγχρονες και τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες, τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί στην απόκτηση ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών. Ως ΑΠΕ, δηλαδή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ορίζονται οι πηγές ενέργειας οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Αιολική Ενέργεια: Είναι η ενέργεια που παράγεται από την κινητική […]