5 Οφέλη από τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Εναλλακτικής Ενέργειας

2012_0511Οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, υδροηλεκτρική και βιομάζα προέρχονται από πόρους όπως το φως του ήλιου, τον άνεμο, τη γεωθερμική ενέργεια και τη βροχή, που συνεχώς ανανεώνονται και παρέχουν σημαντικά οφέλη για το κλίμα μας, την υγεία μας και την οικονομία μας.

Κάθε πηγή ανανεώσιμης ενέργειας έχει μοναδικά πλεονεκτήματα αλλά και κόστη. Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψουμε 5 οφέλη που συνδέονται με αυτές τις ενεργειακές τεχνολογίες.

Μικρές έως μηδαμινές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Η ανθρώπινη δραστηριότητα εκπέμπει αέρια που σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, υπερφορτώνουν την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα και παγιδεύουν τη θερμότητα, ανεβάζουν σταθερά τη θερμοκρασία του πλανήτη και δημιουργούν σημαντικές και επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία μας, το περιβάλλον μας, και το κλίμα μας σε αντίθεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν ελάχιστες εκπομπές.

Βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντί των ορυκτών καυσίμων, προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία, όπως μείωση της πρόωρης θνησιμότητας σε σχέση με τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων που εκπέμπονται από εργοστάσια άνθρακα και μείωση του συνολικού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Ένα τεράστιο και ανεξάντλητο ενεργειακό απόθεμα

Σε πολλές χώρες οι ισχυροί άνεμοι, ο ηλιόλουστος ουρανός, τα φυτικά υπολείμματα, η θερμότητα από τη γη, και η γρήγορη κίνηση του νερού μπορούν να παρέχουν στον καθένα μας μια τεράστια και συνεχώς ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτές οι διαφορετικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας έχουν την τεχνική δυνατότητα να παρέχουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια που μια χώρα χρειάζεται.

Θέσεις εργασίας και άλλα οικονομικά οφέλη

Σε σύγκριση με τις τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων, οι οποίες συνήθως εστιάζουν τα κεφάλαια τους στις μηχανοποιημένες διαδικασίες και στον εξοπλισμό, η βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εστιάζει περισσότερο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται για κάθε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές είναι περισσότερες από αυτές που δημιουργούνται στα ορυκτά καύσιμα.

Σταθερές τιμές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν προσιτή ηλεκτρική ενέργεια σε πολλές χώρες αυτή τη στιγμή και μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας στο μέλλον.