Χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια για καθαρισμό πισινών στην Κύπρο

01-relax-swimming-pools-nicosia-hqΟι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή, η βιομάζα, η γεωθερμική, η υδροηλεκτρική και η παλιρροϊκή προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Επιπλέον, υπάρχουν και μεγάλα οικονομικά οφέλη: η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημαίνει την αγορά ενέργειας σε σημερινές τιμές, για ένα μέλλον στο οποίο η ενέργεια μπορεί να κοστίζει πολύ περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις τιμές των ορυκτών καυσίμων.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη ενέργεια πολύτιμη και επικερδής, ειδικά για τις χώρες που βρίσκονται σε γεωγραφικό πλάτος περί των 40°, γιατί αυτή η περιοχή δέχεται το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης συνολικά. Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες με το υψηλότερο επίπεδο ηλιακής ακτινοβολίας της ευρύτερης περιοχής της, με περίπου 7 kWh/m2 μέσης ημερήσιας ακτινοβολίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τη στιγμή που στις υπόλοιπες χώρες της λεκάνης της Μεσογείου κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 kWh/m2.

Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί αν οι αντλίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των κολυμβητικών πισινών της Κύπρου τροφοδοτηθούν με ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια, σε σχέση με τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά που ισχύει σήμερα. Η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης για την αντικατάσταση ενός συμβατικού συστήματος αντλίας με τον αντίστοιχο ηλιακό εξοπλισμό, εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από 3 χρόνια. Η εξοικονόμηση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα πρώτα 10 χρόνια από την αντικατάσταση εκτιμάται να είναι πάνω από 8.500 ευρώ, με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού αυτού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν πιο λεπτομερείς αναλύσεις για την εξοικονόμηση με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών.

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας στον καθαρισμό πισινών μπορεί να γίνει ακόμη πιο ελκυστική στην Κύπρο εάν η κυβέρνηση εκπαιδεύσει τους κατοίκους στις καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εάν ενθαρρύνει τη χρήση των ανανεώσιμων ενεργειακών προϊόντων με τη μείωση ή κατάργηση του εισαγωγικού δασμού για τα εν λόγω εμπορεύματα.