Το κυπριακό σύστημα ενέργειας και η χρήση ΑΠΕ

solar_panels_spain_ah_51830-370x223Η Δημοκρατία της Κύπρου έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις και να λάβει σημαντικές αποφάσεις, αναφορικά με τις υποδομές ενέργειας που πρέπει να αναπτύξει στις επερχόμενες δεκαετίες. Αυτό συνδέεται άρρηκτα με το νέο σύστημα ενέργειας, το οποίο στοχεύει να επιτύχει η Κύπρος από το 2030 μέχρι το 2050.

Καθώς αυτή η νησιωτική χώρα σήμερα εισάγει όλα τα απαιτούμενα πετρελαϊκά προϊόντα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, για τις μεταφορές και για το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών θέρμανσης, γίνονται συνεχώς προσπάθειες ώστε να υπάρξει μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές μέσα από την ανάπτυξη εσωτερικών ενεργειακών πόρων. Η συνεχής μείωση στο κόστος της τεχνολογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με τις αστείρευτες δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που διαθέτει η Κύπρος, παρέχει απλόχερα την ευκαιρία μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης του νησιού από τα ορυκτά καύσιμα, τηρώντας ταυτόχρονα τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2020 και το 2030.

Σύντομα η χώρα θα μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους που τέθηκαν από τη συμφωνία COP21 στο Παρίσι, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το συντομότερο δυνατό. Επιπρόσθετα, η Κύπρος οφείλει να συμμορφωθεί και με τις οδηγίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και, πιο συγκεκριμένα, για τα εθνικά όρια εκπομπών. Το 2020 οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνουν πιο αυστηρές, συνεπώς όλα τα κράτη θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε τέτοιο ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου προωθεί τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλωστε το νησί έχει απεριόριστες δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρισμού από την αιολική ενέργεια, καθώς η ταχύτητα των ανέμων σε πολλές περιοχές ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιου είδους μονάδων παραγωγής. Η ηλιακή ενέργεια ήδη αξιοποιείται σε ευρεία κλίμακα αλλά υπάρχουν μεγάλα περιθώρια επέκτασης. Με περισσότερες από 300 ημέρες τον χρόνο όπου το ποσοστό ηλιοφάνειας υπερβαίνει το 75%, κάθε νέα επένδυση στον τομέα αποφέρει άμεσα κέρδη και αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.