Τα υπέρ και τα κατά της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

renewable-energy-sourcesΗ ισχύς του αρχαίου ρητού “ουδέν κακόν αμιγές καλού” μπορεί να θεωρηθεί αντιστοίχως ορθή αν ειπωθεί και αντίστροφα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ακόμη και όταν μιλάμε για τεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, πάντα υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία που εμφανίζονται εξαιτίας της χρήσης τους. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πιο σημαντικά υπέρ και κατά της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

Υπέρ

 • Μικρότερη ή και ανύπαρκτη περιβαλλοντική επιβάρυνση από εκπεμπόμενους ρυπαντές κατά τη φάση της ενεργειακής παραγωγής.
 • Πρακτικά ανεξάντλητη παροχή ενέργειας διαθέσιμη προς συγκομιδή.
 • Χαμηλό κόστος παραγωγής ενέργειας.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας σε ευρύ φάσμα τεχνικής απασχόλησης και επιστημονικής ειδίκευσης.
 • Οι ανάγκες συντήρησης αυτών των ενεργειακών συστημάτων είναι γενικά μικρές και σχετικά φθηνές.
 • Σταθερές ενεργειακές τιμές και ποιότητα.
 • Πολλές επιλογές ανάμεσα σε μεθόδους και τεχνολογίες εκμετάλλευσης ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρικής και γεωθερμικής ενέργειας.

Κατά

 • Μεγάλο κόστος εγκατάστασης πάρκων ή συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Μεγάλη ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας, η οποία πρακτικά μπορεί να γίνει μόνο με μπαταρίες που κοστίζουν πολύ και έχουν σχετικά χαμηλή απόδοση και διάρκεια ζωής.
 • Εξάρτηση ενεργειακής παραγωγής από ηλιοφάνεια, ταχύτητα ανέμου, κλπ.
 • Η παραγωγή φωτοβολταικών πάνελ μπορεί να προκαλέσει ρύπανση στο περιβάλλον, εξαιτίας των υλικών που χρησιμοποιούνται, και γενικά απαιτεί εξορύξεις.
 • Πολλές φορές η εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή ηλιακών πάρκων πρέπει να γίνει κοντά στη φύση, επηρεάζοντας την τοπική πανίδα. Επιπλέον, οι περιοχές που δεσμεύονται για αυτό τον σκοπό είναι συνήθως μεγάλες αφού η απόδοση του κάθε στοιχείου είναι χαμηλή.
 • Αρκετές περιοχές του κόσμου δεν μπορούν να υποστηρίξουν τέτοια ενεργειακά συστήματα, γιατί δεν έχουν αρκετή ηλιοφάνεια ή αρκετές μέρες δυνατού αέρα.
 • Το κόστος σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση παραμένει σχετικά υψηλό και πολλές φορές ασύμφορο.
 • Τα μεγάλα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική ενός τοπίου και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται έντονα.
 • Μπορεί να γίνει φυσική καταστροφή από την υπερ-εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο μπορεί να μεταλλάξει τη μορφή ενός ορμητικού ποταμού λόγω των υδροφραγμάτων που χρησιμοποιούνται, ή ακόμη και να επηρεάσουν τη θερμοκρασία του νερού.