Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα οφέλη τους στην κοινωνία

p5-five-sources-of-energyΟι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, που είναι γνωστές και ως ήπιες ή νέες πηγές ενέργειας ή αλλιώς ως πράσινη ενέργεια, αποτελούν μορφές ενέργειας που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος. Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας προέρχονται και πηγάζουν από ποικίλες φυσικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, ενέργεια μπορεί να παραχθεί από τον άνεμο, τη γεωθερμία, την κυκλοφορία του νερού κ.λπ. Η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για την εκμετάλλευση των φυσικών διαδικασιών παραγωγής ενέργειας, προέκυψε από τις πετρελαϊκές κρίσεις που καταγράφηκαν τη δεκαετία του 1970 και την αλλοίωση που εντοπίστηκε στο περιβάλλον από την ανθρώπινη παρέμβαση και τις εξορύξεις.

Τα είδη των εναλλακτικών ή «ήπιων» μορφών ενέργειας, τα οποία έρχονται να αντικαταστήσουν σταδιακά τα παραδοσιακά είδη για χάρη της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι πολλά και διαφορετικής προέλευσης. Ειδικότερα, στα είδη αυτά συγκαταλέγεται η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, η βιομάζα, η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια της θάλασσας, η ωσμωτική ενέργεια, η ενέργεια από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια κ.ά.

Στα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας έναντι των παραδοσιακών καυσίμων περιλαμβάνεται η φιλικότητά τους προς το περιβάλλον, το γεγονός ότι είναι ανεξάντλητες (εκτός των ορυκτών), βοηθούν στην ενεργειακή αυτάρκεια μικρών χώρων, αγροκτημάτων και σπιτιών, έχουν ευέλικτες εφαρμογές, έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε εξοπλισμό και συχνά επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως επίσης και τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας μπορούν να βρουν εφαρμογή στην καθημερινότητά μας: στην ενεργοδότηση φούρνων, ηλιακών θερμοσίφωνων και λοιπών οικιακών συσκευών, στη λειτουργία μηχανημάτων και γεννητριών, στην κίνηση ιδιωτικών οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς (που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία της τρύπας του όζοντος και την κλιματική αλλαγή) αλλά και σε μεγαλύτερη έκταση για την ενεργοδότηση σχολείων και άλλων ιδρυμάτων, στη βιομηχανία, για τη δημιουργία πάρκων «πράσινης» ενέργειας και για την αυτοτροφοδότηση μεγαλύτερων εγκαταστάσεων για χάρη της βιωσιμότητας και του περιβάλλοντος.