Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την ανάπτυξη μιας χώρας αποτελούν οι πηγές ενέργιας της και κυρίως οι πηγές που επιλέγει να χρησιμοποιεί. Η λεγόμενη “πράσινη” ανάπτυξη απαιτεί απεμπλοκή από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας, οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλη και ίσως ανεπανόρθωτη ζημιά στο οικολογικό περιβάλλον του πλανήτη. Είναι γενική πλέον η απαίτηση να στραφεί η παραγωγή ενέργειας σε εναλλακτικές και κυρίως ανανεώσιμες πηγές και αποτελεί ακόμη πιο δυναμική απαίτηση η δημιουργία πολιτικών από τις κεντρικές κυβερνήσεις για να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να γίνει αυτή η στροφή.

Ειδικά για την Κύπρο θα υπάρξει πολύ μεγάλη αλλαγή του ενεργειακού σκηνικού όταν το νησί αρχίσει να εκμεταλλεύται τα δικά του κοιτάσματα φυσικού αερίου γύρω στο 2020 και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία συζητήσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου ώστε να γίνει δυνατή η στροφή προς τις εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης αποτελούν τα ωφέλη και στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομία που αποκομίζονται από τέτοιου είδους στροφή και τα περιεχόμενα της σελίδας παρουσιάζουν όλες τις πτυχές αυτής της συζήτησης όπως επίσης και τις δυνατότητες που έχει η Κύπρος πραγματοποιώντας στροφή στις “πράσινες” πηγές ενέργειας ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι δεν έχει πρωτογενή παραγωγή αλλά βασίζεται αποκλειστικά σε εισαγωγή καυσίμων από το εξωτερικό και κυρίως μαζούτ. Μια τέτοια στροφή ειδικά τώρα που το νησί βγήκε από την περίοδο της κρίσης και προσπαθεί να επιστρέψει σε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, μπορεί να παράγει πολύ μεγάλα ωφέλη εξοικονομώντας πόρους που σε άλλη περίπτωση θα δαπανώνταν για την εισαγωγή καυσίμων.