Κύπρος: Επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας

investment-opportunities-in-the-georgian-energy-sectorΚατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες για την εξεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου στα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Οι έρευνες απέδωσαν καρπούς και αποκαλύφθηκε ότι κάτω από την κυπριακή υφαλοκρηπίδα κρύβονται υπολογίσιμα κοιτάσματα, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε για τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού είτε για εξαγωγές. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν εξάψει το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών παγκοσμίως, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Φυσικά η Κύπρος είναι νέα σε αυτό τον τομέα και χωρίς πρότερη εμπειρία στην εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, εντούτοις τα σημαντικά αποθέματα που έχουν βρεθεί, σε συνδυασμό με τη γεωστρατηγική θέση του νησιού και τους στενούς δεσμούς με τις χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, παρέχουν ένα δυναμικό περιβάλλον με σοβαρές ευκαιρίες για επενδύσεις. Ο τομέας της ενέργειας δεν είναι ο μόνος που μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις αλλά ενδιαφέρον εκτιμάται ότι θα υπάρξει και για άλλους τομείς, που αναμένεται να επηρεαστούν και να επωφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις.

Η κυπριακή κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει τις απαιτούμενες υποδομές, ώστε το νησί να είναι σε θέση να ανταποκριθεί θετικά σε αυτές τις εξελίξεις και να μη χάσει αυτή την πρωτοφανή ιστορική ευκαιρία. Επιπρόσθετα, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται πολλές εταιρίες με έμπειρους συμβούλους επενδύσεων, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες των δυνητικών επενδυτών για αναζήτηση επαγγελματικής υποστήριξης και επενδυτικών συμβουλών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της Κύπρου έχει ήδη συστήσει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας και έχει ήδη προχωρήσει στη θεσμοθέτηση των αρχών που θα ρυθμίζουν και θα ελέγχουν τη σχετική αγορά. Οι αρχές αυτές είναι:

  • Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, μια ανεξάρτητη αρχή που έχει ως βασικό αντικείμενο τη θέσπιση κανόνων και τον έλεγχο της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
  • Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, που είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή, αποθήκευση, διανομή και μεταφορά του φυσικού αερίου.
  • Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, που είναι υπεύθυνη για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας από το 1952.
  • Το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, που έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ενέργειας και την ορθολογική χρήση της.
  • Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.