Η σημασία των εναλλακτικών μορφών ενέργειας για τη ζωή μας

pic2_411Μέρα με τη μέρα, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να δώσουν οι σύγχρονες κοινωνίες μια αποφασιστική απάντηση στο πώς θα επιλέξουν να καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες τους. Θα συνεχίσουν να επιμένουν στην χρήση των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας – αυτών που ονομάζουμε, δηλαδή, «συμβατικές μορφές ενέργειας» -, που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για μια σειρά περιβαλλοντικά προβλήματα που επιδεινώνουν τις συνθήκες ζωής στον πλανήτη μας, ή θα στραφούν σε άλλες μορφές ενέργειας;

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως υπάρχει μια στροφή σε παγκόσμιο επίπεδο προς εκείνες τις ενεργειακές πηγές που ονομάζονται «εναλλακτικές» ή «ανανεώσιμες». Οι κυριότερες από αυτές είναι:

  • Η ηλιακή ενέργεια
  • Η αιολική ενέργεια
  • Η γεωθερμική ενέργεια
  • Η βιομάζα
  • Η ενέργεια κυμάτων ή παλιρροϊκή ενέργεια.

Τα βήματα που γίνονται στην κατεύθυνση αντικατάστασης της ενεργειακής εξάρτησης από τα (μη ανανεώσιμα) ορυκτά καύσιμα, είναι βέβαια ακόμη αρκετά δειλά. Τα πλεονεκτήματα, όμως, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, άρα και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανθρώπων, είναι πολύ σημαντικά για να τα παραβλέψει κανείς και αφορούν κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας (οικονομική, κοινωνική κλπ.). Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:

  • Είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον, αφού δεν παράγουν καθόλου ρύπους ή απόβλητα, κάτι που μπορεί να έχει ευεργετικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία.
  • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες, με αποτέλεσμα να λύνουν παντελώς το ζήτημα της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, που εξαντλούνται με το πέρασμα του χρόνου.
  • Λύνουν προβλήματα ενεργειακής εξάρτησης ασθενέστερων χωρών ή και τοπικών κοινωνιών, αφού βρίσκονται διάσπαρτες στη φύση, ενώ ο ευέλικτος χαρακτήρας τους μπορεί να καλύπτει ενεργειακές ανάγκες οποιουδήποτε μεγέθους, από ένα σπίτι έως μια ολόκληρη πόλη.
  • Το κόστος συντήρησης και αξιοποίησής τους είναι ιδιαίτερα μικρό.
  • Οι επενδύσεις στης ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, αφού δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και ενθαρρύνουν νέες παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται στην αξιοποίησή τους (π.χ. καλλιέργειες θερμοκηπίου με την χρήση γεωθερμικής ενέργειας).