Η κυπριακή πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

solar-technologies-12Η Κύπρος, όπως και όλες οι σύγχρονες και τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες, τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί στην απόκτηση ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών.

Ως ΑΠΕ, δηλαδή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ορίζονται οι πηγές ενέργειας οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον.

  • Αιολική Ενέργεια: Είναι η ενέργεια που παράγεται από την κινητική ενέργεια του ανέμου, μέσω των ανεμογεννητριών. Η αιολική ενέργεια δημιουργείται από την ακτινοβολία του ήλιου, καθώς η θέρμανση της επιφάνειας της γης προκαλεί τη μετακίνηση μαζών αέρα από τη μια περιοχή στην άλλη. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι άνεμοι. Η αιολική ενέργεια είναι ήπιας μορφής, φιλική προς το περιβάλλον και ανεξάντλητη.
  • Ηλιακή Ενέργεια: Είναι οι διάφορες μορφές ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που φτάνουν στην επιφάνεια της Γης απορροφούνται από στοιχεία και ενώσεις και μετατρέπονται σε άλλες μορφές. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται σε πολύ μικρό βαθμό.
  • Γεωθερμική ενέργεια: Είναι θερμική ενέργεια που προέρχεται από τα έγκατα της γης με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού. Είναι ήπιας μορφής και σχετικά ανανεώσιμη, και με τα σημερινά δεδομένα καλύπτει σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών.
  • Βιομάζα: Στο πέρασμα των αιώνων, η βιομάζα υπήρξε η κυριότερη πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο, μέσω της χρήσης του ξύλου. Στη συνέχεια, έπειτα από τη βιομηχανική επανάσταση, επικράτησε η χρήση άνθρακα και πετρελαίου.

Η Κύπρος, στον ενεργειακό τομέα έχει μερικές ιδιομορφίες:

  • Προς το παρόν είναι ένα απομονωμένο σύστημα , καθώς δεν υπάρχει διασύνδεση με άλλες χώρες.
  • Δεν έχει ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.
  • Είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου.
  • Έχει μεγάλες αυξομειώσεις στην ενεργειακή ζήτηση, κυρίως όταν ο τουρισμός φτάνει σε υψηλά επίπεδα.
  • Υπάρχει έλλειψη πηγών ενέργειας στο εσωτερικό.
  • Η εγχώρια αγορά είναι μικρή, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλό κόστος μεταφοράς εξοπλισμού καθώς και υψηλό κόστος προς τους καταναλωτές.

Παρά την ύπαρξη όλων αυτών των ιδιομορφιών, η Κύπρος βαδίζει με γοργούς ρυθμούς στον χώρο, ενώ παράλληλα η οικονομική ανάπτυξη υποστηρίζει αυτό το μοντέλο ενέργειας.