Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας για Έναν Καθαρότερο Κόσμο

solarray-web-249-300x188Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας τις οποίες θα μπορούσαμε δυνητικά να εκμεταλλευτούμε εξασφαλίζοντας έναν καθαρότερο κόσμο με πολύ λιγότερη ρύπανση είναι πραγματικά αμέτρητες. Πολλές από αυτές προέρχονται από την ίδια την φύση, είναι αρκετά αποδοτικές, ενώ μπορούν και να συνδυαστούν για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οι πιο σημαντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναλύονται στην παρακάτω λίστα:

  • Ηλιακή Ενέργεια

Ο ήλιος είναι μια ανεξάντλητη πηγή καθαρής ενέργειας που φτάνει κατά μέσο όρο τα 165 Watt ανά τετραγωνικό ανά ημέρα. Μπορούμε να συλλέξουμε κομμάτι αυτής της ενέργειας είτε χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά πάνελ για να μετατρέψουμε το φως απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια, ή με ηλιακά πάνελ για θέρμανση κάποιου μέσου, όπως το νερό για παράδειγμα.

  • Αιολική Ενέργεια

Χάρη στις διαφορές θερμοκρασιών ανάμεσα στα ατμοσφαιρικά στρώματα, ο αέρας αποκτά κινητική ενέργεια την οποία μπορούμε να συλλέξουμε με ανεμογεννήτριες, μετατρέποντάς την απευθείας σε ηλεκτρική. Οι ανεμογεννήτριες ιδανικά τοποθετούνται σε σημεία με μεγάλη διαφορά δυναμικού όπως σε ψηλά βουνά, ή στην θάλασσα όπου οι άνεμοι είναι πιο ισχυροί λόγω του ωκεάνιου κλίματος.

  • Γεωθερμική Ενέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από τα έγκατα της Γης, και έχει την μορφή της θερμότητας. Αιτία αυτής είναι η τεράστια ποσότητα ενέργειας που εκλύεται από τον πυρήνα του πλανήτη και φτάνει μέχρι τον μανδύα. Εκμεταλλευόμαστε αυτή την μορφή ενέργειας χτίζοντας βαθιά πηγάδια μέσα από τα οποία κυκλοφορούμε νερό το οποίο ζεσταίνεται από της θερμές πέτρες του υπεδάφους.

  • Υδρο-ηλεκτρική Ενέργεια

Φτιάχνοντας υδρο-ηλεκτρικά εργοστάσια στην πορεία ορμητικών ποταμών, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κινητική ενέργεια του ρευστού και να την μετατρέψουμε σε ηλεκτρική. Στην ουσία εκμεταλλευόμαστε τον ίδιο τον κύκλο του νερού που είναι αποτέλεσμα άλλων φυσικών φαινομένων όπως για παράδειγμα της ηλιακής ενέργειας που προκαλεί την εξάτμιση του νερού. Αυτή η μορφή καθαρής ενέργειας είναι και η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη στον κόσμο αυτή την στιγμή.

  • Βιομάζα

Η βιομάζα είναι στην ουσία οτιδήποτε μπορούμε να μετατρέψουμε σε ενέργεια μέσα από ελεγχόμενη καύση. Μπορεί να είναι απεκρίμματα, φυτά και ξύλα, υπολείμματα τροφών, ή ακόμη και σκουπίδια.