Ενέργεια στην Κύπρο: το φυσικό αέριο αλλάζει την εικόνα

11Η Κύπρος χρειάζεται να αναπτύξει την εσωτερική αγορά αερίου άμεσα. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τα εξής δεδομένα:

 • Έχει απομονωμένο ενεργειακό σύστημα, το οποίο βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην εισαγωγή πετρελαίου που αντιστοιχεί με το 7% του Α.Ε.Π. της.
 • Η ένταξή της στην Ε.Ε. δημιούργησε νέες υποχρεώσεις και καθήκοντα σχετικά με τις εκπομπές αερίων και το περιβάλλον.
 • Η αναμένομενη οικονομική ανάπτυξη θα συνοδευτεί από αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις.

Η ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου εναρμονίζεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται στους παρακάτω τρεις πυλώνες:

 • Ασφάλεια στην παροχή ενέργειας.
 • Βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.
 • Προσήλωση στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με τις ευρωπαικές ντιρεκτίβες, η Κύπρος κατατάσσεται στις ανερχόμενες αγορές για το φυσικό αέριο. Σε αντίθεση με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει απελευθερωθεί από το 2004, αυτός του φυσικού αερίου θα παραμείνει μονοπωλιακός τουλάχιστον για τα επόμενα δέκα χρόνια. Η Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Φ.Α.) που ελέγχεται από το κράτος είναι η μόνη υπεύθυνη για την κυπριακή εσωτερική αγορά αερίου.

Ο στόχος της Δ.Ε.Φ.Α. είναι διπλός: Αφένος προσπαθεί να διασφαλίσει αρκετές ποσότητες φυσικού αερίου στις καλύτερες δυνατές τιμές για να καλύψει τόσο τις οικιστικές όσο και τις βιομηχανικές ανάγκες. Αφετέρου, είναι υπεύθυνη για τη σχεδίαση και κατασκευή της υποδομής για το δίκτυο φυσικού αερίου στο νησί.

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων αερίου στο οικόπεδο 12 άνοιξαν νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον κυπριακό ενεργειακό τομέα:

 • Εξερεύνηση.
 • Υποβρύχιοι αγωγοί.
 • Εργοστάσια υγροποίησης.
 • Εσωτερικό δίκτυο διανομής.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Χρήση του φυσικού αερίου στις μεταφορές (λεωφορεία, αυτοκίνητα κλπ).

Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί και καλοί λόγοι για να επενδύσει κανείς στην Κύπρο:

 • Μέλος της Ε.Ε. από το 2004 και της Ευρωζώνης από το 2008.
 • Άρτια εκπαιδευμένο και πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό.
 • Χαμηλότερη φορολογία στην Ε.Ε. (10%).
 • Μακροοικονομική σταθερότητα.
 • Αποδοτικές νομικές, λογιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες.
 • Στρατηγική θέση στη Μέση Ανατολή κοντά στην διώρυγα του Σουέζ.
 • Προηγμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο εμπορικό στολο και λιμάνια.
 • Εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.