Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα στην Κύπρο

energyΑν και είναι ένα ιδιαίτερα ηλιολουστο νησί με περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας ανά έτος, η Κύπρος ακόμη καταναλώνει άφθονο πετρέλαιο προκειμένου να καλύψει τη συντριπτική πλειονότητα των ενεργειακών της αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν το 90% της συνολικής ποσότητας του παραγόμενου ηλεκτρισμού σήμερα στο νησί γίνεται από ορυκτά καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται επιπλέον και από τα περίπου 600.000 οχήματα και 1.100 μεγάλα εμπορικά πλοία που διαθέτει η μεγαλόνησος. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι σήμερα μια από τις περισσότερο εξαρτημένες χώρες από το πετρέλαιο και μια από τις χώρες που προκαλούν τη μεγαλύτερη μόλυνση του περιβάλλοντος μέσω εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ, όπως τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα αιολικά πάρκα, η γεωθερμία κ.λπ.), παράγουν μόλις το 9% της συνολικής ενέργειας του νησιού, ενώ ο στόχος που τέθηκε για να εναρμονιστεί η χώρα με τις κοινοτικές οδηγίες είναι το ποσοστό αυτό να ανέβει στο 13% μέχρι το 2020. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Κύπρος βρίσκεται σε καλή πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Συγκεκριμένα, το 2015 το μερίδιο των ΑΠΕ έφτασε το 9,6%, υπερκαλύπτοντας τον ενδιάμεσο στόχο του 7,65% που είχε τεθεί από σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διετία 2015-2016. Τα αποτελέσματα της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή είναι εξίσου ενθαρρυντικά, καθώς το μερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 9,8% το 2015, όντας αυξημένο κατά 24,5% σε σχέση με το 2014 που ήταν 8%.

Σήμερα, η συνολική ισχύς των κυπριακών συστημάτων ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής ξεπερνάει τα 253MW, από τα οποία τα 157,5MW παράγονται σε αιολικά πάρκα, τα 85MW σε φωτοβολταϊκά πάρκα και τα 10,4MW σε σταθμούς αξιοποίησης βιομάζας.

Το Υπουργείο Ενέργειας ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και τον Μάιο του 2016 ανακοίνωσε τη λειτουργία ενός συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με παράλληλη ένταξη των εκάστοτε έργων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Το πρόγραμμα προωθεί την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για εμπορική αξιοποίηση.